Dhappa

Complimentary Offer

  • Pay via readwhere wallet and get upto 40% extra credits on wallet recharge.
Dhappa

Dhappa

  • Thu Jul 22, 2021
  • Price : 250.00
  • Rigi Publication
  • Language - Marathi
This is an e-magazine. Download App & Read offline on any device.

Preview

"""रंगीत व्हायचं असेल तर पहीलं काळ व्हायला शिका” लपाछपीचा खेळ आपल्या सगळयांना माहित आहे। आपल्यावर राज्य येण्यासाठी कोणी तरी आपल्याला शोधुन पकडण्याचा प्रयत्न करत असतं आणि ज्यावेळी आपण समोरच्याला सापडतो त्यावेळी धप्प् हा शब्द बोलला जातो। त्याचीच तुलना म्हणजे आपल्या आयुष्यात अचानक आलेलं संकट‚ यश‚ अपयश जी आपल्याला गाठतात आणि जेव्हा आपल्याला कळतं आपल्याकडे कोण येणार आहे तेव्हा देवाजवळ मागायचं काय याचा उलघडा आणि तयारी करायला लावणारं पुस्तक म्हणजे धप्पा।"